Divriğili Nakşi - Biyografisi
turkusozu.com'u
beğenin
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Türkü Sözü Nota Hikaye Video Sanatçı Albüm
05 Haziran 2020 Cuma
Ne aramıştınız ?
Ana menü
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Sanatçı Adı: Divriğili Nakşi (Biyografi)
Doğum Tarihi: Bilinmiyor
Memleketi: Divriği
Nakşî hakkında Tahir Olgun, Osmanlı Müellifleri'nde şu bilgiyi veriyor:

"Tariki Halveti küberasından arif ve fâzıl bir zat olup Ayn-ül-hayat ismindeki manzum eseri tasavvufilerinde maksat-i re'sinin Divrik olduğu mündemiçtir. Meşhur ve matbu divanı arifaneleri ile gayrı matbu (Manzume-i ayn-ül-hayat), (Biatnâme), (Manzume-i Gavriye) isimlerinde bazı âsârı vardır. Rıhletleri (Tarac-ı Nakşî) terkibinin delâleti olan 1062 tarihindedir.

"Memureten bil-irşat gönderildikleri Akkirman'da medfundur. (Vakıat) ismindeki eserlerinde salef-ül-tercüme Ramazan Efendi hulefasından olup Kırım'dan Özü'ye hicret eden (Murat Kırımî) den müstahlef bulunduğu muharrerdir. Eş'ar-ı ârifânelerinden :

Lime ullah mektebinde okudunsa mâsebak
Sen seni bildin neden sen aç gözün bir hoşça bak

1047'de ikmal ettikleri Gavriye manzumelerinin mukaddemesinden:

Gel berü ey derdi yoldaş eyleyen
Rah-i aşkta gözlerin yaş eyleyen

Kaynak: Divriği Şairleri - İbrahim Aslanoğlu

Sanatçılarımızın biyografileri internet kaynaklarından derlenmiştir. Eğer hatalı ve yanlış bilgiler içeriyorsa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Yayımlanan biyografiler sadece paylaşım amaçlıdır ve ticari olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca istenildiği taktirde kaldırılabilir.